Noutati
Documente RBPF
Data: 26/11/2018

Stimati colegi,

Documentele au fost aprobate și publicate in Monitorul Oficial nr.899 din 25 octombrie 2018 : decizia CFR nr.3/2018 de modificare și completare a Deciziei CFR nr.1/2011 privind respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică.

Decizia nr.3/2018 aduce următoarele modificări și completări:
  1. În cadrul procesului de evaluare sunt asimilate farmaciilor, toate unitățile farmaceutice prevăzute în legea farmaciei (farmacie comunitară, farmacie de spital, oficinele locale de distribuție și drogheriile). Consecința acestei asimilări este aceea că alături de farmacii (comunitare și de spital) și aceste categorii de unități farmaceutice vor fi supuse procesului de evaluare și de verificare a modului în care au implementat și respectă RBPF;
  2. Au fost modificate “Grila de evaluare” și ”Acțiuni corective– regăsiți atașat documentele în vigoare, precum si un model al ”Procesului verbal de evaluare”.
  3. Aceste modificări aduc clarificări în ce privește activitatea din farmacie, detalierea unor procese/aspecte. Anumite elemente din grila au fost reformulate sau s-a trecut la o noua etapă. Elementul de noutate este noțiunea de serviciu farmaceutic pe care il prestăm în farmacia comunitară. Dacă in 2011 la implementarea și evaluarea RBPF în farmacii, farmaciștii au început să creadă că serviciile furnizate de ei sunt corespunzătoare, eficiente și orientate spre pacient, a venit timpul să conștientizăm că relația profesională cu pacientul, indiferent de nivel, este un serviciu farmaceutic pe care îl putem dovedi și cuantifica. Punctul 8 din grilă oferă farmacistului instrumente simple de acțiune, înregistrare și control al serviciului prestat, Dacă în grila veche aveam principii, acum avem reglementări: evaluarea prescripției medicale, eliberarea medicamentelor, inclusiv in regim de urgență, eliberarea altor produse de sănătate, consilierea, înregistrarea activității profesionale și autoinspecția.
Vă punem la dispoziție modele de proceduri în conformitate cu punctul 8 grila RBPF. Regăsiți atașat:
  1.  

  2. De asemenea regăsiți atașat “Fișa de atribuții profesionale a farmacistului“ care va servi ca model în cadrul atribuției CFR de avizare a fișei de atribuții a farmacistului în farmacie și Lista cu procedurile care trebuie respectate in drogherii și oficine locale de distributie.

Puteti descarca urmatoarele documente si in format word de aici:


Cu aleasă considerație,

Farm Valentina Calin
Președinte al Colegiului Farmaciștilor Tulcea
NOUTATI!